شركة دار الحكمة للمحاماة والخدمات القانونية المحدودة

DAR AL-HKMA CO. FOR LEGAL SERVICES Ltd

Bu bölümün türlü seviye mahkemeler, komitelerde, idari yönler, heyetler, tahkim heyetleri, cinayet mahkemeleri, nüfus daireleri,  Mülkiyet sorunlarının çözümlenmesi, emlak dairelerine karşı  yetenekli, duruşma ve dava konularında yüksek  kanuni seviyesi, avulat tarafından  idaret edilir ve şu konularda çalışabilir:
• İdari ve Anayasa konula rı.
• Mülkiyet sorunlarının çözümlenmesi
• Tüm Medeni konular.
• İşler ve Sigorta konular.
• Tüm Emlak konular
• Uyuşmazlık çözüm konularu
• Borç ve ticari konular.
• Vergi konular.
• Elektronik cinayetler.
• Vergi konular.
• Nüfus ve Şahsi konular
• Yatırım ve Tahkim konular.
• Tasminat ve sigorta konuları
• Uluslararası ticari konular.
• Cinayet ve soruşturma konuları.
• Deniz uyuşmazlık konuları.
• Yayın ve medya uyuşmazlık konuları.
• Uluslararası ve Irak şirketler konuları.
• İtiraz ve emeklik konuları.